Blog

Dagen zonder vlees

terug naar overzicht

Vanaf 10 februari start Dagen Zonder Vlees, de bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Pukkelpop doet ook mee! Sluit je aan bij onze groep! Zo kunnen we samen de grootste ecologische besparing leveren, en van de wereld een nog mooiere plek maken!

Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. Iedereen doet mee zoals hij of zij wil: van 1 tot 7 dagen per week. Vleesconsumptie is één van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan de hele transportsector.  

Tags: Geen tags